Wat doen We?

De vereniging heeft tot doel het leren omgaan met computer voor persoonlijke doeleinden en alle activiteiten die daarmee verband houden. Zo biedt ze ook de leden de mogelijkheid hun kennis en ervaring inzake computergebruik uit te diepen en te verrijken.