NA DE ZOMER TERUG ACTIVITEITEN


Beste leden,

Na lang beraden en wikken en wegen en alle mogelijke pistes te bekijken daaraan gekoppeld nog niet voor alles duidelijke regels ivm met onze activiteiten gaan we terug van start na onze zomerstop op woensdag 9 september 2020

Ondertussen zijn we volop bezig aan ons programma voor het najaar te verwerken en mag je deze verwachten de komende weken!

Jullie krijgen als lid zeker ook hierover een mailing

Via onze website en/of FB houden wij julli verrder op de hoogte!

Hou jullie ondertussen veilig en geniet van de komende zomer!

Namens het bestuur O.V.C.C.