Volgende activiteiten

Nieuwe leden en/of geïnteresseerden zijn elke avond hartelijk welkom!!!!

Terug van start op woensdag 09 september 2020

Agenda binnenkort online!

Via onze website en/of FB houden wij julli verder op de hoogte!