Geschiedenis

De computerclub “OostVlaams Computer Centrum vzw” is ontstaan in september 1988 door een afscheuring van de toenmalige HCC (Hobby Computerclub van België). Er werd een lokaaltje afgehuurd bij de firma “Spaarkarton NV” in Mariakerke (Gent) waar we 2 maal per maand samenkwamen. Dit was in de periode 1985 - 1988. Al gauw bleek dat we niet voldoende middelen hadden. Er was vooral nood aan computers, monitors en allerhande materiaal. Dit werd veroorzaakt door het feit dat iedereen lidgeld betaalde aan de moederorganisatie (HCC) en dat daarvan weinig of niks terugkwam naar de gebruikersgroepen , waarvan wij deel uitmaakten met de Amstrad Schneider gebruikersgroep. Al snel kwam er gemopper en rees automatisch de vraag om zelf een computerclub op te richten. De leden in het jaar 1988, die de computerclub opgericht hebben, waren Jean-Paul Mertens (Voorzitter), Johan Vandommele (Ondervoorzitter), August Dupré (Penningmeester) en Alphons Moons (Secretaris). Het enthousiasme was er, alleen bleek de realiteit moeilijker dan gedacht. We hadden zo goed als geen budget, geen statuten en geen lokaal. We wisten niet waar we aan begonnen waren... Om een vzw op te richten, meer bepaald om informatie te verkrijgen over de statuten, zijn we te rade gegaan bij een andere computerclub die ook net opgestart was. In september 1988 zijn onze statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad en zijn we dus officieel met onze computerclub van start kunnen gaan. Dit gebeurde tegelijkertijd met de verhuis naar een ander lokaal dat ons ter beschikking gesteld werd door de gemeente De Pinte – Zevergem, waar we de oude gemeenteschool van Zevergem mochten gebruiken. Dit gebouw werd door de verouderde structuur door zeer weinig verenigingen en clubs gebruikt. Enkele jaren later besloot het gemeentebestuur echter om de grote zaal van de oude gemeenteschool te verbouwen en te renoveren, wat eigenlijk een zeer goede zaak was voor iedereen. Tijdens deze verbouwingen zijn we tijdelijk verhuisd naar de gemeenteschool van De Pinte en onze jaarlijkse opendeurdagen zijn toen doorgegaan op het gemeentehuis van De Pinte. Na een tiental maanden konden we terugkeren naar onze vertrouwde lokalen in de oude gemeenteschool van Zevergem, waar we gebruik konden maken van de vernieuwde en goede infrastructuur. Het resultaat viel zodanig in de smaak dat alle bestaande clubs en verenigingen de zaal wilden gebruiken en er voor ons als computerclub nog maar weinig plaats overbleef. De clubactiviteiten gingen meer en meer niet door. Omdat de situatie onhoudbaar werd en er gevreesd werd voor het voortbestaan van de club, werd er onmiddellijk besloten om naar een nieuw lokaal uit te kijken. De keuze viel op de Sint-Baafskring in de Kapucijnenham te Gent. Dit betekende uiteraard dat we opnieuw moesten verhuizen. Door het feit dat we ondertussen over heel wat computers, hardware en software beschikten, was dit geen eenvoudige onderneming. De Sint-Baafskring was verouderd, maar had zeer bruikbare lokalen, waaronder een grote feestzaal. Tijdens de periode in de Sint-Baafskring (1992 - 1998) is ons ledenaantal gegroeid van ongeveer 60 naar 200. We waren geen kleine club meer. Na enkele goede jaren, zonder noemenswaardige problemen, kwam in 1997 de melding dat men het gebouw zou verkopen en afbreken. Opnieuw moest er snel een lokaal gezocht worden om de club zo goed mogelijk te laten functioneren. De keuze is uiteindelijk gevallen op de Kring in de Maïsstraat (Parochiale Kring Sint-Vincentius). De onderhandelingen met de vzw SIVI gingen zeer vlot. De nodige faciliteiten werden ons verleend wat betreft het gebruik van lokalen, een telefoonlijn voor het internetgebruik, enz... Zo konden we een frisse start nemen in het nieuwe lokaal. Tijdens de jaarlijkse opendeurdagen in september 1998 hebben we ons tienjarig bestaan gevierd. We waren allemaal uiteraard bijzonder fier dat de club al zover gekomen was. Een jaar nadien telde de club 300 leden, wat ons grootste aantal ooit is geweest. Het was met zoveel leden echter niet evident om alles vlot te laten verlopen. Na een paar jaar in de Maïsstraat drongen zich ook daar verbouwingswerken op. Het huis aan de straatkant werd afgebroken om een nieuw multifunctioneel gebouw neer te zetten, wat ook aardig gelukt is. We herinneren ons nog levendig dat we soms ‘s avonds naar huis gingen met een witte broek en witte schoenen door het steengruis dat in de grote zaal aanwezig was. Na deze renovatie drongen zich opnieuw werken op, ditmaal aan de grote zaal. Deze zaal voldeed immers niet aan de nieuwe normen inzake geluidsisolatie. Dit was niet alleen voor onze computerclub, maar ook voor alle clubs in de Maïsstraat een zeer vervelend probleem. We konden vanaf dan enkel maar gebruik maken van de kleine lokalen. Gezien het grote aantal leden in de computerclub was dit niet eenvoudig. Ondertussen zijn de voornaamste werken aan de gebouwen afgerond (of zo hopen we toch) en verlopen alle clubactiviteiten weer normaal. In de nabije toekomst (september 2008) vieren we ons twintigjarig bestaan en zullen we ons misschien afvragen wat de toekomst zal brengen. Ondertussen hebben we gemiddeld zo’n 150 leden, wat mooi is. We beschikken over al de nodige hardware en software en een eigen Intranet-Netwerk. Er is Broadband Internet (ADSL) overal in het lokaal en draadloos Internet. Je kan bij ons ook terecht voor verschillende cursussen, zoals de Beginnerscursus, Tips & Tricks, Digitale Fotobewerking, Internet, Excel, voorstellingen van softwarepakketten, enz... Er zijn ook verschillende werkgroepen actief die wekelijks samenkomen, zoals de Flightsimulatorgroep en de Foto-video bewerkingsgroep. Het is bovendien een vrolijke boel voor, tijdens, en na de activiteiten in onze computerclub, waar natuurlijk iedereen die geïnteresseerd is in computers steeds welkom is. De clubactiviteiten gaan wekelijks door op woensdag. Indien er een 5de woensdag in de maand is zijn er meestal geen activiteiten. De agenda kan steeds geraadpleegd worden op onze website: www.ovcc.be. Verder brengen we jaarlijks in november een bezoek aan de 2de grootste computerbeurs in Europa, de HCC dagen in Utrecht. In 2007 zal deze beurs jammer genoeg niet plaatsvinden. We hebben tenslotte ons jaarlijks computerfeest, dat doorgaat in november, en we proberen ook elk jaar een bezoek te brengen aan een instelling of bedrijf. Dit was een korte beschrijving van hoe de computerclub ontstaan is en hoe de club momenteel functioneert. Alle informatie is te vinden op onze website. Graag willen we van de gelegenheid gebruik maken om iedereen die ooit meegewerkt heeft aan het opbouwen van het O.V.C.C. te bedanken. We denken daarbij vooral aan de bestuursleden van vroeger en nu, oud-leden, leden en werkende leden, sympathisanten, hoofdsponsor VDH Computers,de uitbaters van de kringen en natuurlijk ook de organisaties die ons een lokaal ter beschikking hebben gesteld, met name: * NV Spaarkarton, Mariakerke (Gent) * Het gemeentebestuur De Pinte – Zevergem * Sint-Baafskring, Kapucijnenham, Gent * Sint-Vincentiuskring, SIVI vzw, Maïsstraat Gent Namens het bestuur van het “O.V.C.C. OostVlaams Computer Centrum vzw” Maïsstraat 20 9000 Gent www.ovcc.be info@ovcc.be